Wooden dice forming the word letters. The dice are on a wooden table and next to office supplies.

Słownictwo w stylu pisanym

Wśród stylów pisanych wyróżnić można tutaj styl urzędowo- kancelaryjny, publicystyczno- dziennikarski oraz naukowy i artystyczny. Styl pierwszy charakteryzuje się tym, że nie występują w nim wyrazy, które są nacechowane emocjonalnie. Dużo natomiast jest tutaj elementów słownictwa tak zwanego zawodowego.

Istotne

Drugi zaś styl jest bardzo jednolity. Wiele tekstów jest bliskich stylowi urzędowemu, a niektóre artystycznemu. Charakterystyczną cechą dla notatek oraz artykułów prasowych jest to ,że występują tu w niewielkiej ilości wyrazy nacechowane emocjonalnie, natomiast mnóstwo jest słów obcych. Występują w tym stylu wszelkie zapożyczenia językowe. Osoba mówiąca po niemiecku zazwyczaj korzysta z jakiegoś stylu, gdyż w Niemczech jest wielu prawników, czy ludzi o stanowisku urzędowym, poznamy ich właśnie po stylu mowy. Styl naukowy jest bardzo ściśle określony, jeśli chodzi o typ wyrazów, których w nim używamy. Zbliżony jest więc trochę do stylu urzędowego, od którego różni się nieco. Bowiem brakuje w nim młodych wyrazów. To, co łączy te dwa style to wspólna, duża liczba wyrazów abstrakcyjnych, które nie są nacechowane emocjonalnie. Warto udać się na kurs języka niemieckiego w celu poznania w większym stopniu tego zakresu wiedzy, który również jest zawodowy bardzo potrzebny, gdyż prawnik nie powinien posługiwać się stylem naukowym. Warto więc je znać, wybierając się na wyższe stanowisko zawodowe.

Co jest najtrudniejsze?

Wspomnę także, że najtrudniejszym stylem jest ten artystyczny, gdyż ciężko go określić. Ze względu na charakter tekstów mogą się w nim pojawiać różne typy wyrazów. Teksty te mogą być również stylizowane, nabierają wtedy cechy językowe różnych odmian oraz stylów w mowie po niemiecku. Dobór odpowiednich środków leksykalnych w wszelkich typach tekstów jest bardzo ważną umiejętnością, którą nauczymy się również udając si ę właśnie na kurs języka niemieckiego. Umiejętność ta pozwala unikać błędy stylistyczne, które dość często popełniamy. Aby ją opanować, należy stale uczyć się tego pięknego języka.

About the author

Timo

Początkujący bloger samouk z dużymi ambicjami. Z zawodu nauczyciel, wcześniej pracownik fizyczny na budowie i fryzjer. Bezpretensjonalny fan planszówek.

View all posts

5 komentarzy