Właściwe używanie cytatów w tekstach

O wiele łatwiej jest zastosować wyrazy, które występuję nie w jednym, lecz w kilku językach. Są to głównie słowa, które oznaczają pojęcia abstrakcyjne, bądź wyrazy będące nazwami nowych wynalazków technicznych.Takie wyrazy bardzo często są wspólne dla wszystkich języków narodowych, które pozostają pod wpływem kultury europejskiej. Nazywają się bowiem internacjonalizmami.

Internacjonalizm, co to?

Wywodzą się one z dwóch źródeł. Są to wyrazy, które pochodzą z jednego współczesnego języka oraz zostają przyjęte do innych języków. Coraz częściej internacjonalizmy są wyrazami utworzonymi w sztuczny sposób z cząstek wyrazowych, które potem zostają przejęte przez inne języki. Bliskie bowiem internacjonalizmom okazuje się być słownictwo stanowiące terminologię naukową oraz techniczną. Kilkaset lat temu zniemczono praktycznie wszystkie nazwy chorób. W języku potocznym do dnia dzisiejszego nie przyjęły się różne wyrazy, dlatego nie zawsze kiedy mówimy po niemiecku jakieś wyrazy, odnosimy spodziewane korzyści. Warto więc udać się na kurs języka niemieckiego, aby sprawnie przetwarzać zdania, oraz we właściwy sposób używać dane wyrazy. Mało wątpliwości budzą jednak wyrazy zapożyczone, które nazywają realia charakterystyczne dla obcego kręgu kulturowego. Takie ograniczenia stylistyczne w celuj stosowania cytatów prowadzi często do nieprawidłowego ich użycia oraz przypisywania im znaczenia innego, niż to pierwotne. Najczęściej mamy z tym do czynienia w stylu potocznym u osób, które za wszelką cenę pragną się popisać znajomością wyrazów obcych, których tak naprawdę wcale nie znają. Internacjonalizmy oraz cytaty należy przypisać do ogólniejszego typu zapożyczeń. Mowa o nich jest wtedy, kiedy z języków obcych przyjmujemy jednocześnie formę, jak również treść danego wyrazu. Bardzo wielka grupa wyrazów obcych zwykle pochodzenia łacińskiego jest bowiem ograniczona jedynie do stylu naukowego. Jednak mówiąc po niemiecku należy używać zwrotów z tego języka, a nie z mieszanych, przez co nasza wypowiedź będzie bardziej zrozumiana.

About the author

Timo

Początkujący bloger samouk z dużymi ambicjami. Z zawodu nauczyciel, wcześniej pracownik fizyczny na budowie i fryzjer. Bezpretensjonalny fan planszówek.

View all posts

1 Comment