29 stycznia 2016

Właściwe używanie cytatów w tekstach

O wiele łatwiej jest zastosować wyrazy, które występuję nie w jednym, lecz w kilku językach. Są to głównie słowa, które oznaczają pojęcia abstrakcyjne, bądź wyrazy będące nazwami nowych wynalazków technicznych.