23 stycznia 2016

Słownictwo w stylu pisanym

Wśród stylów pisanych wyróżnić można tutaj styl urzędowo- kancelaryjny, publicystyczno- dziennikarski oraz naukowy i artystyczny. Styl pierwszy charakteryzuje się tym, że nie występują w nim wyrazy, które są nacechowane emocjonalnie. Dużo natomiast jest tutaj elementów…