Styczeń 2016

Właściwe używanie cytatów w tekstach

O wiele łatwiej jest zastosować wyrazy, które występuję nie w jednym, lecz w kilku językach. Są to głównie słowa, które oznaczają pojęcia abstrakcyjne, bądź wyrazy będące nazwami nowych wynalazków technicznych.


Poprawne przyswajanie wyrazów obcych

Pisownia danego słowa zapożyczonego może informować o czymś całkiem innym oraz zdradzać sposób zapożyczenia. Jeżeli dany wyraz pisze się w języku niemieckim tak samo jak w języku, z którego go pożyczyliśmy, wówczas takie zapożyczenie bez…


Słownictwo w stylu pisanym

Wśród stylów pisanych wyróżnić można tutaj styl urzędowo- kancelaryjny, publicystyczno- dziennikarski oraz naukowy i artystyczny. Styl pierwszy charakteryzuje się tym, że nie występują w nim wyrazy, które są nacechowane emocjonalnie. Dużo natomiast jest tutaj elementów…


Stylistyczne uwarunkowanie słownictwa niemieckiego

Istotne jest, iż takie bądź inne wyrazy są charakterystyczne dla poszczególnych stylów języka niemieckiego. W innych nie brzmią one dobrze i nie powinniśmy ich stosować. Style w mowie wypowiadanej po niemiecku są więc odmianami funkcjonalnymi…